הענקה מטעמי צדק


עובד עצמאי שתביעתו לדמי אימוץ נדחתה מכיוון שלא שילם דמי ביטוח עד למועד האימוץ, יכול להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק.
הבקשה להענקה מטעמי צדק תיבדק לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות.

לטופס הבקשה - לחצו כאן