דמי אימוץ לאב


הביטוח הלאומי משלם דמי אימוץ לאב שהפסיק את עבודתו ויצא לתקופת לידה הורות. דמי האימוץ מפצים את האב על אובדן שכר בזמן שהוא אינו עובד לרגל הטיפול בילד.

האב יכול לצאת לתקופת לידה והורות ביחד עם בת זוגו או להחליף אותה בחלק מהתקופה.

התנאים לקבלת דמי אימוץ לאב זהים לתנאים לקבלת דמי הלידה לאב.