תנאי הזכאות


הורים שאימצו ילד והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, יכולים להיות זכאים לדמי אימוץ.
הקצבה תשולם לאחד מבני הזוג לפי בחירתכם, ובתנאי שהוא עונה על כל תנאי הזכאות האלה:

תנאי ראשון – אימוץ

אימצתם ילד אחד או יותר עד גיל 10.
שימו לב, מי שמאמץ את הילד של בן זוגו אינו זכאי לדמי אימוץ עבורו.

תנאי שני – הפסקת לעבוד

אחד מבני הזוג הפסיק לעבוד לרגל האימוץ, ולא עבד במשך תקופת הזכאות לדמי אימוץ.

מי שעובד כעצמאי, יכול במהלך תקופת הזכאות לדמי אימוץ לבצע פעולות לתחזוקת העסק, מבלי שתיפגע זכאותו לדמי אימוץ. לקבלת אישור לכך פנו לסניף שבמקום המגורים.

תנאי שלישי – צברת תקופת אכשרה

תקופת אכשרה לאישה

את עובדת שכירה או עובדת עצמאית, וצברת תקופת אכשרה מזכה (חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי).
בהתאם לתקופת האכשרה שצברת נקבעת תקופת הזכאות לדמי אימוץ:
  •  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים תהיי זכאית לדמי אימוץ מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).
  •  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ  תהיי זכאית לדמי אימוץ חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

תקופת אכשרה לגבר

אתה עובד שכיר או עצמאי, וצברת תקופת אכשרה מזכה (חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי). 
תוכל להיות זכאי לדמי אימוץ אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.

חודשי העבודה שנכללים בתקופות האכשרה (עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא):

  • עבודה בישראל – חודשים שבהם עבדתם כשכירים או עצמאיים המועסקים בישראל.
  • עבודה בחוץ לארץ – חודשים שבהם עבדתם כשכירים מחוץ לישראל, בתנאי שאתם ומעסיקכם תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל, או חודשים שבהם היית עובדת מקומית ישראלית  או עובד מקומי ישראלי.
  • עובדים זרים– חודשים שבהם עבדתם בישראל, ויש לכם אשרת שהייה בתוקף.
אם לא עבדתם מספיק חודשים בשביל להיות זכאים לדמי אימוץ, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה. למידע נוסף לחצו כאן.

עובדים עצמאיים שימו לב, בחישוב תקופת האכשרה יילקחו בחשבון רק חודשים שבהם עבדתם ושילמתם דמי ביטוח.
אם יש לכם חוב לביטוח הלאומי, חשוב שתסדירו אותו לפני האימוץ, כדי שלא תישלל זכאותכם לקצבה.