סכום דמי האימוץ


חישוב דמי האימוץ זהה לחישוב דמי לידה המשולמים ליולדת.
סכום דמי האימוץ נקבע בהתאם לשכר שלך (שלפיו שילמת דמי ביטוח) ועד למקסימום של 1,485.83 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ליום.