דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

נכות כללית

קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%.
 

לעבוד ולקבל קצבה

למידע נוסף

אם אתה מקבל קצבת נכות, תוכל לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה.
ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד, לפיכך משתלם לך לצאת לעבוד!

מה התנאים לקבלת קצבת נכות?

למידע נוסף
 1. גיל ותושבות:  
  - אתה תושב/ת ישראל.  
  - מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 2. הכנסות - הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע או מ-45% מהשכר הממוצע (תלוי בסוג הליקוי.
 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלך נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 4. דרגת אי-כושר– נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.

איך מגישים תביעה?

למידע נוסף

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

מה תהליך הטיפול בתביעה?

למידע נוסף

1. פקיד התביעות ורופא הביטוח הלאומי בודקים את התביעה (אם חסר מידע, תתבקש להעביר אותם).
2.
נזמין אותך לוועדה הרפואית (ייתכן שלא תצטרך להגיע לוועדה הרפואית).
3. ייתכן שנזמין אותך לפגישה עם פקיד שיקום (עובד סוציאלי במקצועו) שיתייחס ליכולתך לעבוד ולהשתכר.
4. פקיד תביעות קובע אם ובאיזו מידה הנכות הרפואית משפיעה על יכולתך לעבוד.
5. אם אתה חושב שהחלטת הביטוח הלאומי אינה מוצדקת, תוכל לערער על ההחלטה.

מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות

כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה, תביעותיהם יקבלו קדימות ויטופלו ב"מסלול מהיר"; הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.. 

אלה זכאים לטיפול בתביעה במסלול המהיר: 

 • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
 • חולים A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות
 • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה)
 • חולים בשחפת קשה
 • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
 • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים

בדיקה על ידי ועדה רפואית

למידע נוסף

מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה.

אם התלוננת על כמה מחלות או כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתיבדק על ידי כמה רופאים מומחים. כמו כן אם בעקבות הבדיקה, מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר, תוזמן לועדה נוספת או ליותר.
את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים ל"רופא מוסמך", הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלך מכל המחלות ביחד.

תפקיד הרופא בוועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם ולתרגם אותם, בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר מכיל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות.

 

קביעת אחוז הנכות הרפואית

למידע נוסף

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.

לדוגמה: מי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף47 (6) (א) שברשימת המבחנים.

 

רשימת המבחנים מופיעה באתר, ב"מדור חוקים ותקנות", בספר המבחנים.

רשימת הליקויים ואחוזי הנכות

למידע נוסף

סימולטור לחישוב אחוז נכות רפואית משוקללת

למידע נוסף

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית

למידע נוסף

קביעת דרגת אי–הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית

למידע נוסף
פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח "נכה" או "עקרת בית נכה" ויקבע את דרגת אי-הכושר לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. דרגות אי-הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

ערעור על אחוז הנכות הרפואית/ דרגת אי-הכושר/ אחר

למידע נוסף

מתי מתחיל התשלום?

למידע נוסף

למי משולמת הקצבה?

הקצבה משולמת בדרך כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה, אבל במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל, עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).

אם התביעה לקצבה הוגשה על ידי אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה.

בן/בת זוג של הזכאי לקצבה יכול לפנות לביטוח הלאומי, ולבקש שהתוספת עבורו בקצבה, תועבר אליו ישירות.

קצבת הנכות משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי הדיווח והתשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

מהם סכומי קצבת נכות?

למידע נוסף

בדיקה מחדש

למידע נוסף

מהי בדיקה מחדש?

בדיקה של מצבך הרפואי לצורך קביעה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית שלך ושל כושרך לעבוד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

 

זכאות לקצבאות נוספות

למידע נוסף

קצבת נכות לחייל בשירות חובה, חייל מתנדב ומשרת בשירות לאומי

למידע נוסף
 • חייל בשירות חובה או חייל מתנדב וכן מתנדב בשירות לאומי המגישים תביעה לקצבת נכות לראשונה, תיערך בדיקת זכאותם כפי שמקובל לגבי כל מבוטח אחר. לצורך הערכת הכושר להשתכר יידרש לעתים מידע על תפקוד החייל או המתנדב במסגרת שבה הוא נמצא.

 • חייל או מתנדב בשירות חובה וכן מתנדב בשירות לאומי שנקבעה להם קצבת נכות לזמן לא מוגבל לפני שהתחילו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי, לא תופחת הקצבה המשולמת להם כל עוד הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי.

 • מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות כפי שמקובל.

שהות בחוץ לארץ

קצבת הנכות משולמת לנכה תושב ישראל השוהה בחו"ל בחודש היציאה לחו"ל, ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה לחו"ל - במשך שלושה חודשים נוספים.

תשלום הקצבה בארץ יחודש למקבל קצבת הנכות מ-1 בחודש שבו חזר לארץ.

תשלום הקצבה בחו"ל לאחר התקופה המצויינת כאן אפשרי בתנאים מסוימים, כגון אם הוא או בן זוגו מועסקים בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, או אם דרוש לו טיפול רפואי מיוחד או אם הוא שוהה במדינה שנחתמה עמה אמנה שכוללת בתוכה ענף ביטוח נכות: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, רומניה, שבדיה ושוויץ.

 

הודעה על שינויים

למידע נוסף


קצבה שלא נגבתה על–ידי הזכאי

למידע נוסף
מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי). אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים, תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.
הסכום שישולם לא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.

קצבת נכות למקבל תגמול ממשרד הביטחון

אם אתה זכאי לקבל תגמול או מענק ממשרד הביטחון וקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאותו מאורע, תצטרך לבחור בין השניים.

חשוב לציין שניתן לקבל את השניים, אם נקבע שהזכאויות לא נובעות מאותו המאורע. לדוגמה, מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי וזכאי לתגמול ממשרד הביטחון, יוכל להיות זכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי עבור ליקויים רפואיים שלא נגרמו כתוצאה מאותו מאורע.

החוקים המזכים בתגמול ממשרד הביטחון, שהזכאים לפיהם נבדקים לפי כללים אלה:

 • חוק הנכים.
 • חוק המשטרה.
 • חוק נפגעי פעולות איבה.
 • חוק שירות בתי הסוהר.
 • חוק תגמול לחייל.
 • חוק שירות המדינה (גמלאות) - סעיפים 63ז ו-63 ח'.

 

זכויות והטבות נוספות

למידע נוסף

תשלום קצבת נכות למאושפז במוסד ציבורי

למידע נוסף
 
מילוי ושליחת תביעה און-ליין כולל מסמכים

יד מכוונת - ייעוץ והכוונה לועדות רפואיות
Please Wait