תנאי הזכאות


באפשרותך להיעזר במחשבון לבדיקה קלה ומהירה של זכאותך לדמי לידה

כדי להיות זכאית לדמי לידה, עלייך לענות על כל תנאי הזכאות הבאים:

תנאי ראשון – לידה

נולד לך ילד.

אם ילדת בלידה שקטה משבוע 22 + יום של ההיריון או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיי זכאית לדמי לידה בהתאם לשאר תנאי הזכאות כמו כל יולדת אחרת.

תנאי שני – הפסקת לעבוד

הפסקת לעבוד בזמן שהיית בהיריון, ולא עבדת במשך תקופת הזכאות לדמי לידה.
גם אם הפסקת לעבוד בחודש הראשון להיריון, את עשויה להיות זכאית לדמי לידה בהתאם לשאר תנאי הזכאות.

בעקבות משבר הקורונה, אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה - תהיה זכאית לדמי לידה. אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.7.21 עד 31.12.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד 30.6.21 - תהיה זכאית לדמי לידה ולמענק. למידע מורחב לחצו כאן

עובדת עצמאית שימי לב, במהלך תקופת הלידה וההורות את יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק מבלי שתיפגע זכאותך לדמי לידה. לקבלת אישור לכך, פני לסניף שבמקום מגורייך.

תנאי שלישי – צברת תקופת אכשרה

את עובדת שכירה או עובדת עצמאית

עלייך לצבור תקופת אכשרה מזכה (חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי, גם אם הם לא רצופים).
בהתאם לתקופת האכשרה שצברת נקבעת תקופת הזכאות לדמי לידה:
  •  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים - תהיי זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).
  •  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה  תהיי זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

בעקבות משבר הקורונה, אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.3.20 עד 30.6.21, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום מיוחד. סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת.

עובדת עצמאית שימי לב, זכאותך לדמי לידה תיבדק רק אם בזמן הלידה היית רשומה במוסד לביטוח לאומי כעובדת עצמאית ושילמת את דמי הביטוח במועד.
בחישוב תקופת האכשרה יילקחו בחשבון רק חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח. אם יש לך חוב לביטוח הלאומי, חשוב שתסדירי אותו לפני הלידה, או לפני יום הזכאות הראשון (למי שהפסיקה לעבוד לפני הלידה), כדי שלא תישלל זכאותך לדמי לידה.

אם את לומדת בבית ספר לסיעוד או בהכשרה מקצועית

תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאותך לדמי לידה. למידע מורחב לחצי כאן.

חודשי העבודה שנכללים בתקופת האכשרה (עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא):

  • עבודה בישראל – חודשים שבהם היית עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל.
  • עבודה בחוץ לארץ – חודשים שבהם עבדת כשכירה מחוץ לישראל, בתנאי שאת ומעסיקך תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל, או חודשים שבהם היית עובדת מקומית ישראלית.
  • עובדת זרה – חודשים שבהם עבדת בישראל, ויש לך אשרת שהייה בתוקף לעובדת זרה.
  • אם לא עבדת מספיק חודשים בשביל להיות זכאית לדמי לידה, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה. למידע נוסף לחצי כאן.

זכאות לדמי לידה במקרה של לידה עוקבת  

אישה שנכנסה להיריון במהלך חופשת הלידה בתשלום (8 שבועות או 15 שבועות) עשויה להיות זכאית לדמי לידה עבור הלידה הבאה, גם אם לא חזרה לעבודה.