תנאי הזכאות


כדי להיות זכאית לקצבה לשמירת היריון, עלייך לענות על כל תנאי הזכאות הבאים:

תנאי ראשון - תושבות

את תושב/ת ישראל.

תנאי שני - תקופת אכשרה

את עובדת שכירה או עובדת עצמאית, ושילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד עקב שמירת ההיריון.

אם לא עבדת 6 חודשים, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה, שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה - למידע נוסף לחצי כאן.

תנאי שלישי - סיכון לאישה או לעובר

את עשויה להיות זכאית לקצבה אם אחת מהסיבות הבאות מתקיימות במשך 30 יום לפחות:
  • נאלצת להיעדר מעבודתך בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לך או לעובר, הנובע מההיריון.
  • אינך יכולה להמשיך לעבוד בגלל שסוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה, מסכנים אותך או את העובר, ולא נמצאה לך עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתך.
תקופת השמירה הראשונה צריכה להיות 30 יום רצופים לפחות. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון צריכה להיות 14 יום לפחות.

לתשומת לבך, רופא גניקולוג מומחה מטעם הביטוח הלאומי בודק שהסיבה לבקשה לשמירת היריון היא בהתאם לחוק. הרופא יכוללבקש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי. אם הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת הריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר לפי החוק, הרופא יכול לא לאשר את תביעתך.

תנאי רביעי - שהות בישראל

אם את נמצאת בשמירת היריון עקב סיכון רפואי לך או לעובר, ויצאת לחוץ לארץ, לא תהיי זכאית לקצבה מיום יציאתך ואילך.
אם את נמצאת בשמירת היריון עקב סביבת עבודה המסכנת אותך או את עוברך, את יכולה לצאת לחוץ לארץ בזמן שמירת ההיריון ולהמשיך לקבל את הקצבה.

תנאי חמישי - תשלום מגופים אחרים

הקצבה לשמירת היריון תשולם לך, רק אם את לא מקבלת תשלום מגורם אחר עבור ימי שמירת ההיריון, כמו ימי מחלה מהמעסיק, ביטוח מהמעסיק וכו'.

אם את מקבלת קצבה נוספת מביטוח לאומי, תוכלי לקבל גם קצבה לשמירת היריון במקרים מסוימים - לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת לחצי כאן.