הריון, לידה ואימוץ


​​​​​​​​​

הנסיבות הקשורות להריון ולידה הן: