הפסקת עבודה


מי שהפסיק את עבודתו, ואין באפשרותו לחזור לשוק העבודה, עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי לתקופה מוגבלת, כתחליף לשכרו.  

הפסקתי את עבודתי כתוצאה מ: