שינוי עיסוק


ייתכנו מקרים שאדם משנה את עיסוקו (למשל אדם שהפסיק לעבוד כשכיר והתחיל לעבוד כעצמאי). לשינוי העיסוק ישנן השלכות על הקצבאות שיגיעו לאדם מהביטוח הלאומי ועל גובה תשלום דמי הביטוח שיצטרך לשלם למוסד לביטוח לאומי.
העיסוק שלי השתנה לאחרונה ל: