תלות בעזרת הזולת


קיימים מצבים שאדם נזקק לסיוע של הזולת כתוצאה ממחלה, תאונה, או מום מולד. במוסד לביטוח לאומי קיימות קצבאות שנועדו למטרה זו.

רשימת הנסיבות שבהן נזקק האדם לסיוע מהזולת וקצבאות קשורות:

הפכתי לתלוי בעזרת הזולת כתוצאה מ: