פגיעה/מחלה/תאונה


במוסד לביטוח לאומי מגוון פתרונות ודרכי סיוע למי שנפגע בנסיבות שונות, ועקב כך אינו מסוגל לתפקד בעבודה ובחיי היום יום .

בחר את הסיבה לאירוע הפגיעה.

נפגעתי/חליתי כתוצאה מ: