שינוי מצב משפחתי


לשינוי המצב המשפחתי (כגון נישואין או גירושין) עשויות להיות השלכות על הזכאות לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, כגון שינוי בגובה הקצבה שהמבוטח מקבל, וכן על גובה תשלום דמי הביטוח, שהמבוטח צריך לשלם לביטוח הלאומי.
מצבי המשפחתי שונה בעקבות: