שחרור מהצבא


חלפו 6 חודשים או יותר מיום שחרורי מהצבא