דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

נכות כללית - מהם סכומי קצבת נכות?

קצבה חודשית

 סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך  2,342 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,733 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,522 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,405 ש"ח

קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) 

 קצבה חודשית נוספת תשולם לך נוסף על הסכומים הרשומים למעלה, אם נקבעה לך דרגת אי-כושר מלאה, ונכותך הרפואית נקבעה ל-40% לפחות, ואינך שוהה במוסד.

סכום הקצבה החודשית הנוספת הוא בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבע לך:

 • נכות רפואית בין 40% ל-49% - סכום התוספת הוא 151 ש"ח .
 • נכות רפואית בין 40% ל-49% לפי סעיפי ליקוי 32א(1), 33 או 91 - סכום התוספת הוא 350 ש"ח .
 • נכות רפואית בין 50% ל-79% - סכום התוספת הוא  350 ש"ח .
 • נכות רפואית מ- 80% ומעלה- סכום התוספת הוא  451 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 937 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 693 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 609 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 562 ש"ח .

תוספת בעד ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

תוספת עבור בן/ בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 5,514 ש"ח .
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.


סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא  1,172 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 867 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 762 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 703 ש"ח .

לתשומת לבך,
אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ- 2,031 ש"ח , תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

כדאי לך לצאת לעבודה

אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!

עלון "כמה מותר להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה?"
למקבל קצבת נכות בשיעור 100%
למקבל קצבת נכות בשיעור 74%
למקבל קצבת נכות בשיעור 65%

למקבל קצבת נכות בשיעור 60%

כיצד משפיעות הכנסות אחרות (שלא מעבודה) על תשלום התוספת לבן/בת זוג וילדים?

אם סכום הקצבה שמשולמת לך, כולל תוספת עבור בן/בת והילדים, עולה על סכום קצבה חודשית מלאה ( 2,342 ש"ח ), ויש לך הכנסות אחרות (כגון פנסיה, שכר דירה, מלגה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, רווחים מהשקעות) - יופחת סכום ההכנסה האחרת מסכום התוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או הילדים, ובכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה לכל הפחות בסכום של קצבה חודשית מלאה ( 2,342 ש"ח ).


סכום הקצבה מעודכן ל- 01.01.2017

 
 
Please Wait