הגדרת ילד


לעניין תוספת לקצבת אזרח ותיק, "ילד" הוא תושב/ת ישראל שהוא בן או בת של מקבל הקצבה, לרבות ילד חורג, ילד מאומץ או נכד שכל פרנסתו מוטלת על מקבל הקצבה, וחוץ מנער או נערה נשואים, העונה על אחד מהתנאים האלה:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי, לומד לתעודת בגרות או בעל לקות למידה הנמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא לומד במכינה קדם צבאית או שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (מסגרות שהוכרו לעניין זה – קד"ץ/ טר"ץ).
  • לא מלאו לו 21 שנים, והוא משרת בהתנדבות לטובת מטרה ציבורית במשך 12 חודשים או פחות ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי הביטוח הלאומי). 
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.