הגדרת ילד


כ"ילד" לעניין תוספת לקצבת אזרח ותיק ייחשב  תושב/ת ישראל בן או בת שלך (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו עליך, וחוץ מנער או נערה נשואים), העונה על אחד מהתנאים האלה:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד לתעודת בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא נמצא במכינה קדם צבאית או שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים  ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי הביטוח הלאומי). 
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.
  • ללא הגבלת גיל - לחייל בשירות סדיר ששירת בהתנדבות למטרה ציבורית שנה אחת לפני גיל 21, ושירותו הצבאי נדחה עקב שנת ההתנדבות. 

_______

* ההגדרה של "ילד" לעניין קצבת אזרח ותיק הורחבה למי שמשולמת בעדו תוספת לקצבה ב-1 באוגוסט 2010 ואילך.