סכום הקצבה


להלן סכומי הקצבאות (החל ב- 01.01.2022):

 סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,700 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,522 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,273 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,135 ש"ח .

שימו לב, בשנת 2021 שולם מענק למקבלי קצבת נכות כללית. למידע לחצו כאן.

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 954 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 706 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 620 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 572 ש"ח .

 

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח ברוטו בחודש.
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 882 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 775 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 715 ש"ח .

לתשומת לבך,
אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ-2,216 ש"ח ברוטו בחודש, תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

כדאי לך לצאת לעבודה

אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים - יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות - 3,700 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים..החל ב- 01.01.2022