קבלת קצבת ילד נכה וקצבת ניידות


ניתן לקבל קצבת ילד נכה וקצבת ניידות בו זמנית, רק אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  • נקבעו לילד 80% מוגבלות בניידות.
  • נקבע כי הילד זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  • נקבע כי בשל מוגבלותו, הילד אינו יכול ללכת, ואינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים.
  • במשפחה יש שני ילדים נכים או ילד נכה וילד מוגבל בניידות

אם ברשות המשפחה רכב שנרכש באמצעות הלוואה עומדת, וההלוואה העומדת לא הוחזרה, אי אפשר לקבל קצבת ילד נכה.​