מענק פטירה עבור ילד נכה שנפטר


הורים של ילד שנפטר, וששולמה עבורו קצבה לילד נכה, זכאים למענק פטירה.

המענק בסך 8,915 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של מקבל הקצבה.
אין צורך בפנייה לביטוח לאומי לצורך קבלת המענק.

חשוב לדעת, שבנוסף למענק, הקצבה לילד שנפטר משולמת במלואה עבור חודש הפטירה.

שימו לב, אתם יכולים להיות זכאים גם לשיקום מקצועי - למידע נוסף על שיקום מקצועי להורים לילד נכה שנפטר, לחצו כאן.