הפסקת קצבה בעקבות התאונה/גניבה


אם רכב של מוגבל בניידות הושבת עקב תאונה או גניבה, יופסק תשלום קצבת הניידות מהראשון לחודש, לאחר 3 חודשים מיום התאונה או הגניבה (לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת ולרכב שנרכש ללא הלוואה עומדת).

פקיד הניידות יבדוק האם למוגבל בניידות קיימת זכאות לקצבה כ"חסר רכב", עד שיירכוש רכב חדש.