רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת


אם ארעה תאונה שהביאה לנזק כללי של הרכב או שהרכב נגנב והמוגבל בניידות מקבל עבור רכב זה קצבה, יש להודיע על כך למחלקת ניידות בסניף.

כדי להמשיך ולקבל קצבה על רכב, יש לשלוח למחלקת ניידות רישיון רכב של הרכב החדש שעבורו אתה מבקש לקבל קצבה.