קצבה לאלמן ולאלמנה


​סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילדים שעמו/ה.  

להלן סכומי הקצבה לחודש החל ב- 01.01.2021:

מקבל קצבהסכום הקצבה לחודש
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים     ​1,171 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים    ​1,558 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה      ​1,646 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד         ​2,289 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים   ​3,020 ש"ח
 לכל ילד נוסף          ​731 ש"ח

לתשומת הלב, אין הגבלה במספר הילדים הזכאים.

על סכומים אלה מתוספות התוספות הבאות:

גמלה מיוחדת שאירים

משולמת לאלמן ולאלמנה של תושב ישראל, שלא היה מבוטח (מפני שהיה בן 60 עד 62 ומעלה ביום עלייתו). שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי, ללא תוספת ותק.