קצבה לאלמן ולאלמנה


​סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילדים שעמו/ה.  

להלן סכומי הקצבה לחודש החל ב- 01.01.2022:

מקבל קצבהסכום הקצבה לחודש
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים     ​1,199 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים    ​1,596 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה      ​1,686 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד         ​2,344 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים   ​3,092 ש"ח

 לכל ילד נוסף        

748 ש"ח
לאלמן/ה המקבלים קצבת אזרח ותיק, וזכאים למחצית מקצבת שאירים​
798 ש"ח

לתשומת הלב, אין הגבלה במספר הילדים הזכאים

על סכומים אלה קיימות התוספות הבאות:

גמלה מיוחדת שאירים

משולמת לאלמן/ה של תושב ישראל שנפטר ולא היה מבוטח (מפני שעלה לארץ לאחר הגיל הקבוע).
שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי, ללא תוספת ותק.