בחירה בין תגמולים


נכה הזכאי, עקב אותו מאורע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף לאחד התגמולים הבאים, עליו לבחור באחד מהם:

 • נכות כללית.
 • כל תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה).
 • פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים – אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי.
 • פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה – אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה, או בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית.

לצורך הבחירה עליכם למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שהוגשה בו התביעה ולחתום על הצהרה בדבר בחירתכם, וזאת בתוך שישה חודשים מהיום שנמסרה לכם ההודעה על החלטת ההרשות המאשרת, או בתוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לכם ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות.  


למגישים ערר על החלטת הרשות המאשרת
– תוארך התקופה יותר משישה חודשים, אך לא יותר משלושה חודשים מתאריך קביעת דרגת הנכות לצמיתות. 


נכה צה"ל המקבל תגמול נכות ממשרד הביטחון ונפגע בפעולת איבה

זכאי לתגמול נכות בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בזמן שירותו הצבאי ועקב השירות. עליו לפנות למשרד הביטחון, שם יקבעו לו דרגת נכות המורכבת משתי פגיעותיו (יש להודיע על כך לביטוח הלאומי).

שימו לב!
 • אם לא חתמתם על הצהרה - ישולם לכם תגמול כנפגע פעולות איבה.
 • זכות הבחירה בין שני התגמולים היא חד פעמית.
 • אם החלטתם לבחור בפיצויים לפי חוק אחר, יהיה עליכם להחזיר את כל התשלומים וההטבות שקיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי כנפגעי איבה.

  הגמלאות הבאות אינן נחשבות לתשלום כפל ולא חלה חובת בחירה לגביהן: 
  • גמלה לעובדי מדינה או למשרתים בצבא קבע (פנסיה) - אם הפרישה לא הייתה בגלל הפציעה.
  • במקרים שהזכאות לגמלה כנפגע איבה נובעת מכמה עילות, כמו נכה שבנו נספה בפעולת איבה.
  • פיצויים מגרמניה על נזקי בריאות המשולמים על ידי משרד האוצר.