טיפול פסיכולוגי


נוסף על הסיוע הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, נכים המתקשים בתפקודם היומיומי זכאים למימון טיפול נפשי על ידי פסיכולוג, זאת כאשר להערכת עובד השיקום הטיפול עשוי לשפר את מצבם הרגשי והתפקודי ולתרום להצלחת התוכנית השיקומית. מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום לגבי הבעיות שבהן יש לטפל, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול, וכן סוג, תדירות ומשך הטיפול.

זכאים להטבה זו:

  • בעלי דרגת נכות של 10% עד 19% (למי שנפגע לפני 1.1.1996) ובעלי דרגת נכות של 20% - 49%, שיש להם קשיי תפקוד הנובעים מנכותם המוכרת
  • בעלי דרגת נכות של 50% ויותר המתקשי םבתפקודם מכל סיבה משהי.
  • בני זוג או הורים של נכה בעל דרגת נכו של 50% ויותר, או נכה שסובל מפגיעת ראש או נפש, בעל דרגת נכות של 20% ויותר, אם נראה שהטיפול בהם יסייע לשיפור תפקודם ותנאי חייהם או ימנע החמרה במצבם.

כדי לקבל עזרה במימון הטיפול הפסיכולוגי, על הזכאי לפנות למחלקת השיקום ולהיפגש עם עובד השיקום שלו. עם קבלת האישור מעובד השיקום הוא יופנה למטפל מוסמך, ששכרו ישולם ישירות על ידי מחלקת השיקום על פי תעריפי משרד האוצר לשירותים פסיכולוגיים. אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה, יתברר שיש צורך בהמשך הטיפול, ייבדק צורך זה על ידי גורם מקצועי בכיר.