סיוע מיוחד לעיוורים


מענק לציוד ביתי

עיוור בשתי עיניו, בדרגת נכות 100% מיוחדת, בנוסף לסיוע במימון אבזרי עזר לעיוורים, כגון מקל נחייה מתקפל, מכונת ברייל ורשם קול נייד, הוא זכאי למענק חד פעמי ולמענקים שנתיים לרכישת ציוד ביתי ולתיקונו.  הציוד הביתי כולל: מקרר, מכונת כביסה, מכשירים לחימום הבית ולקירורו, מערכת סטריאופונית, מכונת גילוח. נכה שלא קיבל בעבר סיוע לרכישת ציוד ביתי זכאי גם למענק חד פעמי ראשוני. לבירור הזכאות יש לפנות לפקיד השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריכם.

השתתפות בהוצאות נסיעה

נכה עיוור בדרגת נכות 100% זכאי, נוסף על דמי הניידות הקבועים, להשתתפות בנסיעות לעבודה, ללימודים וכן למקום התנדבותו (אם הוא מתנדב באופן קבוע לפחות 3 ימים בשבוע).

דמי הקראה

נכה עיוור בדרגת נכות 100% מיוחדת שעובד או לומד זכאי למימון 100 שעות הקראה בחודש. המענק יינתן גם לנכה עיוור שעבד ופרש לגמלאות.

כלב נחייה

עיוור בשתי עיניו בדרגת נכות 100% זכאי לקבל כלב נחייה. 
בנוסף ישולם החזר מלא בעבור טיפולים רפואיים שהכלב נזקק להם. למימוש הזכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המטפל.

סיוע להחזקת כלב נחייה

עיוור המחזיק כלב נחייה זכאי למענק חודשי לכיסוי הוצאות שוטפות של החזקת הכלב. בנוסף משולם מענק שנתי לכיסוי טיפולים תקופתיים, כגון חיסונים, טיפולים מונעים, תספורת וכו'.