ערר על החלטת הוועדה הרפואית  • אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך, אתה יכול לערער על כך בפני ועדה רפואית לעררים.
    את הערעור עליך להגיש בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה (במצבים מיוחדים ניתן להאריך את המועד בחודש נוסף. לאחר מכן אין עוד אפשרות חוקית לטפל בערעור), למזכירות הוועדה הרפואית בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
  • על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אפשר לערער בשאלת חוק בלבד בפני בית הדין לעבודה.

אם הגשת ערעור, והוועדה הרפואית עומדת להפחית את דרגת נכותך, הוועדה תודיע לך על כך, ואתה רשאי לבטל את הערעור.

הוועדות הרפואיות הן עצמאיות בהחלטותיהן, והמוסד לביטוח לאומי אינו רשאי להתערב בהחלטות.

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בעניינכם.