חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016


​אם מלאו לך 18 שנים בין מאי 2015 לדצמבר 2016, גם לך נפתחה תכנית חיסכון בינואר 2017.

סכום החיסכון

בחיסכון הופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנים.
לדוגמה, אם שולמה עבורך קצבת ילדים במשך כל התקופה (20 חודשים), הופקדו לך 1,000 ₪ (50 ₪ עבור כל אחד מ-20 החודשים). 
כמו כן הופקד לחשבונך מענק גיל 18 בסך 500 ₪, ואם לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יופקד מענק נוסף בסך 500 ₪ בגיל 21.

היכן מנוהל החיסכון?

החיסכון מנוהל בבנק או בקופת הגמל שבחרת.

אם  לא בחרת עד 1.6.2017 היכן ינוהל החיסכון, נפתחה לך תכנית בבנק שבו שולמה עבורך קצבת הילדים, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש בכל חודש. אם הבנק שאליו שולמה קצבת הילדים לא מופיע ברשימת הבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר, אז החיסכון נפתח באחד מהבנקים שנבחרו.

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שימלאו לך 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון שלך.