בתי עלמין סגורים


בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

"בית עלמין סגור"- הוא בית עלמין שיתרת מקומות הקבורה הפנויים בו נמוך מ-1% ממספר מקומות הקבורה הקיימים בו, ולא ניתן להוסיף בו עוד שטחי קבורה.

רשימה של "בתי עלמין סגורים" מפורסמת ברשומות בהתאם לסעיף 14 א לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) תשל"א-1971, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים, חברת קדישא מחויבת להציג לציבור מפה של בית העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון של גבולות בית העלמין הסגור, שהקבורה בו כרוכה בתשלום.

להלן פירוט של בתי העלמין הסגורים לפי יישוב
יישובחברהבית עלמין סגורבתי עלמין סגורים בחלקם
צפתמועצה דתיתישן
קרית שמונהמועצה דתיתמשמר הגבול
טבריהמועצה דתיתישן
קרית יםמועצה דתיתצור שלום
קרית מוצקיןחברה קדישאצור שלום
חיפהחברה קדישא הראשית חיפהעתיק - רחוב יפו
חיפהחברה קדישא הראשית חיפהחוף הכרמל
חיפהחברה קדישא הראשית חיפה
שדה יהושוע
אזורים א'-ה'
חיפהחברה קדישא לעדת הספרדים חיפהעתיק - רחוב יפו
חיפהחברה קדישא לעדת הספרדים חיפהחוף הכרמל
חיפהחברה קדישא לעדת הספרדים חיפה
שדה יהושוע
אזורים א'-ה'
חיפהחברה קדישא צפון אפריקה חיפהעתיק - רחוב יפו
חיפהחברה קדישא צפון אפריקה חיפהחוף הכרמל
חיפהחברה קדישא צפון אפריקה חיפה
שדה יהושוע
אזורים א'-ה'
חיפהחברה קדישא לעדת הכורדים חיפהעתיק - רחוב יפו
חיפהחברה קדישא לעדת הכורדים חיפהחוף הכרמל
חיפהחברה קדישא לעדת הכורדים חיפה
שדה יהושוע
אזורים א'-ה'
חדרהחברה קדישאישן
נתניהחברה קדישאשכונת בן ציון
רעננהחברה קדישאישן – קלאוזנר
הוד השרוןמועצה דתיתישן – מגדיאל
רמת השרוןמועצה דתיתישן (הנצח)
כפר סבאחברה קדישאישן (גאולים)
ישן צבאי
פתח תקוהחברה קדישא
סגולה –
גוש א' חלקות א-ה
גוש ו' חלקות 6-1
גוש ז' חלקות 6-1
גוש ח' חלקות 4-1
         חלקה 6
גוש ט' חלקות 4-1
         חלקה 6
גוש י' חלקה 1
        חלקה 4
גוש יא' חלקה 1
גוש יב חלקות 2-1
רמלהמועצה דתיתישן
לודמועצה דתיתישן
רחובותחברה קדישאישן – תר"ן
ראשון לציוןחברה קדישא
ישן - גני אסתר
גוש 01
תל אביבחברה קדישאטרומפלדור
תל אביבחברה קדישאנחלת יצחק
תל אביבחברה קדישאישן - יפו
תל אביבחברה קדישאקרית שאול מרכז
תל אביבחברה קדישאקרית  שאול  דרום
תל אביבחברה קדישאקרית שאול צפון
תל אביבחברה קדישאהדרום - חולון
ירושליםחברה קדישא קהילת ירושליםסהנדריה
ירושליםחברה קדישא קהילת ירושליםשיח' באדר (ג. רם)
ירושליםחברה קדישא קהילת ירושלים
הר המנוחות
גושים  ב1 –  ז1
          א   –  כו
          לד  – לה
          לח  – לט
          נא  –  נה
          נז  - נט
ירושליםחברה קדישא לעדת הספרדים ירושלים
הר המנוחות
גוש 01 (מרכז)
גוש 02 (תלפיות)
ירושליםחברה קדישא לעדת הספרדים
הר הזיתים
ירושליםגוש 02 (חסידים)

גוש 04 (ראס אל עמוד)
ירושליםחברה קדישא לעדת התימנים ירושלים
הר המנוחות
גוש מד חלקות
א-ח

ירושליםחברה קדישא לעדת הבבלים ירושלים
הר המנוחות
גוש 01
ירושליםחברה קדישא לעדת הכורדים ירושלים
הר המנוחות
גוש א' חלקות א-ד


ירושליםחברה קדישא הראשית והכללית ירושליםשיח' באדר (ג. רם)
ירושליםחברה קדישא הראשית והכללית ירושליםשערי צדק
ירושליםחברה קדישא הראשית והכללית ירושלים
הר הזיתים-מערבי
גושים 10,20,31,32,42
43,44,45,50
ירושליםחברה קדישא כוללות החסידים ירושלים
הר המנוחות
גוש א',
גוש ב',
גוש כ',
גוש פ' (פסגה)
ירוחםמועצה דתיתישן