נפטר בחו"ל המובא לקבורה בחו"ל


תושב/ת ישראל שנפטר והובא לקבורה בחו"ל, ישלם הביטוח הלאומי את הוצאות הקבורה למי שנשא בהם, ובלבד שהוא נמצא בישראל. הסכום שישולם לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימלים - 6,723 ש"ח .

כדי לקבל את הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בטופס תביעה אישית  לדמי קבורה. אפשר להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל טופס התביעה יש לצרף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.

הסכום החל ב- 01.01.2023