השירותים שחברת קדישא רשאית לגבות עבורם תשלום


שירותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום הם:
 • מקום קבורה מיוחד - הבאת הנפטר לקבורה על-פי בקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שהוגדר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות חריגות".
 • שמירת מקום - במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.
 • העברת הנפטר (החל ב- 01.01.2024):
   • ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת (למעט העברת נפטרים לבית עלמין אזרחי).
    התעריף הוא 422 ש"ח עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 12.85 ש"ח עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.
   • משדה התעופה - התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
   • במסלול מיוחד - לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה.
    התעריף לסטיות מהמסלול הוא:
    - כשהצוות המלווה קטן ממניין  - 1,052 ש"ח בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 526 ש"ח .
    - כשהצוות המלווה מונה מניין - 2,104 ש"ח בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 1,052 ש"ח .
   • תכריכי פשתן - על-פי בקשת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).
   • שמירת הנפטר - שמירת הנפטר בחדר קירור של החברה. בימים  א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך; בימי שישי וערבי חג - התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.
    התשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות הוא 430 ש"ח ליום. 
   • הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.