קצבאות נוספות קשורות


מענק פטירה - משולם במקרים שהנפטר קיבל אחת מהגמלאות הבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות כללית, הבטחת הכנסה או נפגעי עבודה.

קצבת שאירים - משולמת לשאיריו של הנפטר, אם הנפטר היה תושב/ת ישראל בעת פטירתו, השלים תקופת אכשרה , ושילם דמי ביטוח כחוק.