מצבה לנפטר בודד


הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקמת המצבה לאדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל, אם אין לו בישראל קרוב משפחה (הורה, בן/בת זוג, בן או בת) ולא שולם עבורו מענק פטירה.

אם לנפטר יש בן או בת העונים על הגדרת ילד, או קרוב משפחה (הורה, בן/בת זוג,) שהם חולי נפש ומאושפזים בבית חולים לחולי נפש שהוגדר בחוק, הם אינם נחשבים ל"קרובי משפחה" לעניין זה, והנפטר יהיה זכאי למצבה אם לא שולם עבורו מענק פטירה.

את המצבה תקים חברת הקבורה שטיפלה בקבורה, ושחתומה על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה. המצבה תוקם 3 חודשים לאחר יום הקבורה.

הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.