מילואים

הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח). כמו כן הוא  הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

כל מבוטח ומעסיק מקבלים מהביטוח הלאומי הודעות על סכום התגמול ששולם. 


למידע על תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה לחצו כאן