מעסיק עובד המשרת במילואים


המוסד לביטוח לאומי מחזיר למעסיקים את תגמולי המילואים ששילמו לעובדיהם כחוק. כדי לקבל את החזר התגמולים, על המעסיק להגיש תביעה על גבי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים בסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלו. המוסד לביטוח לאומי יחשב את התגמול על–פי השכר שדווח בתביעה ויוסיף עליו את תוספות היוקר על–פי החוק.

דין תגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר עבודה, ועל המעסיק לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

על המעסיק לשלוח את התביעה לביטוח הלאומי מוקדם ככול האפשר ולדווח על תקופת השירות, כפי שמופיע בטופס הצבאי, ללא פיצול תקופת השירות.