פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח, וכן על פי מעמדו הביטוחי. להלן פירוט של המעמדות הקיימים: ​