טיפ בנושא


בכל הנושאים הקשורים ליחסי עובד-מעביד, כגון הבראה, חופשה, מחלה יש לפנות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למחלקה ליחסי עבודה.