חובת תשלום ושיעורי דמי ביטוח


חובת תשלום דמי ביטוח משכרו של העובד חלה על מעסיקו, למעט מעסיק זר. לשיעורי דמי הביטוח לחצו כאן

לרשותכם מחשבון לחישוב דמי הביטוח לעובד שכיר בהתאם לשכרו החודשי או לפנסיה

תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר, שאינו משלם עבורו את דמי הביטוח, חייב לדווח על הכנסותיו למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריו או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ולשלם דמי ביטוח עבור עצמו בשיעורים שנקבעו לעובד עצמאי.

לדרכים לתשלום דמי הביטוח לחצו כאן