כיצד נרשמים בביטוח לאומי?


​הרישום בביטוח הלאומי כעובד שכיר מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע מהמעסיק.
אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי יש לשלוח אישורי העסקה (תלושי שכר, טופס 106 וכו') למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך או באמצעות האתר