בני זוג העובדים בעסק משותף


בני זוג העובדים בעסק משותף יכולים להגיש בקשה לחלוקת הכנסות ביניהם למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום עבודתם או באתר באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי.