הגדרה / תנאים


חייל חוגר או קצין הנמנה עם הכוחות הסדירים של צבא ההגנה לישראל על פי חוק לשירות ביטחון, או על-פי התנדבות, להבדיל משירות מילואים או קבע.