כיצד נרשמים ?


הרישום כחייל בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל לביטוח הלאומי.

אם חוייבת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירתת בצה"ל, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהצבא על מעמדך כחייל סדיר ועל תקופת השירות (מתאריך ועד תאריך). על האישור לכלול גם תקופות מעמד מיוחד (של"ת), אם היו. חובך לביטוח הלאומי יבוטל.