הגדרה / תנאים


חייל בשירות קבע הינו חייל המשרת בצה"ל שלא על-פי חוק, אלא מתוך בחירה והתנדבות.