כיצד נרשמים ?


הרישום בביטוח הלאומי כחייל קבע נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל לביטוח הלאומי.
אם בכל זאת חויבת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירתת כחייל בצבא הקבע, הרי שעליך להמציא לביטוח הלאומי אישור מהצבא או ממשרד הביטחון על שירות הקבע. באישור צריך שיירשמו פרטי החייל ותקופת השירות (מתאריך ועד תאריך) או תלושי שכר או טופס 106 לתקופת השירות. עם המצאת האישור יבוטל חובך.