ערעור על אחוז הנכות הרפואית, דרגת אי כושר ואחר בשפת הסימנים