תנאי הזכאות לתוספת השלמת הכנסה


לרשותך מחשבון לחישוב תוספת השלמת ההכנסה המגיעה לך.

תנאי הזכאות לתוספת:

 • סכום קצבת השאירים המגיעה לך, לרבות תוספת ותק, ולרבות סכומי ההכנסות שלך (בחישוב מסוים), לא יעלו על הסכומים הרשומים למעלה (החל ב- 01.01.2024).
 • אתה נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה גם בעת שהייה בחו"ל
 • אינך חבר קיבוץ או מושב שיתופי, ואינך "הורה  עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לתוספת השלמת הכנסה לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי.
 • יש לך רכב בבעלותך או בשימושך (או בבעלות ובשימוש בת זוגו או ילדו):
  רכב ששויו מעל 63,180 ש"ח ש"ח שולל את הזכאות לתוספת. ואולם בתנאים מסוימים תהיה זכאות לתוספת גם למי שיש רכב ששוויו מעל 63,180 ש"ח ש"ח.
  פרטים מלאים תמצא בפרק "רכב" באתר אזרח ותיק.
 • אין לך כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת אזרח ותיק עם מחצית קצבת שאירים, וסכום הקצבאות האלה אינם עולים על הסכומים בטבלה.
  או
  יש לך הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,630 ש"ח  לחודש ליחיד או 2,570 ש"ח לאלמן/ה עם ילד.
  או
  יש לכם הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,946 ש"ח לחודש ליחיד או 3,447 ש"ח לאלמן/ה עם ילד.
  או
  יש לכם הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,946 ש"ח לחודש ליחיד, או 3,447 ש"ח לאלמן/ה עם ילד.
  או
  יש לכם חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על ההכנסה המינימלית. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת מגורים.)

  פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 39,224 ש"ח ליחיד ו- 58,836 ש"ח  לזוג, לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.

  סכום ההכנסה מנכס פיננסי ייקבע על פי  שיעור הריבית, ויעודכן פעם בשנה. לפרטים ראה בפרק "נכסים" באתר אזרח ותיק.
  או
  יש לך נדל"ן שלא מופקת ממנו הכנסה. ראה מידע בנושא בפרק "נכסים" באתר אזרח ותיק.
  לתשומת לבך, הכנסה מנכס פיננסי ומנדל"ן מחושבים באופן מדורג לפי שווי הנכס, הרכב המשפחה וגילו של מבקש התוספת.
 

תנאי נוסף הקובע את הזכאות לתוספת השלמת הכנסה למי שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה 
מי שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה צריכים, נוסף על כל התנאים הרשומים למעלה, להתייצב בלשכת שירות התעסוקה, על פי הכללים הנהוגים בה.

פטורים מהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה:

 • הורה עצמאי (הורה יחיד) שיש עמו ילד, שעדיין לא מלאו לו שנתיים.
 • אשה הנשואה למי שהגיע לגיל הפרישה.
 • מי שהייתה נשואה לאדם שהגיע לגיל הפרישה, והתאלמנה לפני שהיא הגיעה לגיל פרישה - פטורה לחצי שנה מהחודש שלאחר התאלמנותה.
 • מי שהייתה נשואה לאדם שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה, והתאלמנה לפני שהיא הגיעה לגיל הפרישה - עשויה להיות פטורה לחודשיים מהחודש שלאחר התאלמנותה.


ידועים בציבור

ידועים בציבור רואים אותם בחוק הביטוח הלאומי ובחוק הבטחת הכנסה כנשואים. לכן אם את/אתה חיי/ה ביחד עם בן/בת זוג לאחר התאלמנותך תחת קורת גג אחת, ואין ביניכם קשר נישואין, עליך להודיע על כך לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום להיווצרות חובות.

 

שהות בחו"ל

אם בכוונתך לצאת מהארץ מסיבה כלשהי - עליך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחו"ל ללא דיווח עלולה ליצור חובות שתחויב להחזיר.

פרטים מלאים על הזכאות לתוספת השלמת ההכנסה תמצא בפרק "הבטחת הכנסה".