הגשתי תביעה לדמי אבטלה באתר והצהרתי שאני ממשיך לעבוד אצל המעסיק השני. בינתיים הוציאו אותי לחל"ת גם מהמעסיק השני. מה עליי לעשות?


​יש לשלוח הצהרה שלך שהוצאת לחל"ת גם מהמעסיק השני. תוכל לעשות זאת דרך האתר