האם אני צריך לדווח לביטוח הלאומי או ללשכת התעסוקה שהאריכו לי את תקופת החל"ת?


שים לב, הגעת לארכיון – המידע היה רלוונטי לתקופת משבר הקורונה.
​לא. הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.