האם אני צריך לדווח לביטוח הלאומי או ללשכת התעסוקה שהאריכו לי את תקופת החל"ת?


​לא. הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.