הוציאו אותי לחל"ת, מה עליי לעשות כדי לקבל דמי אבטלה?


הפעולות שעליך לבצע הם:רישום בשירות התעסוקה- עליך להירשם בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להירשם  אונליין באתר שירות התעסוקה. לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.להגיש לביטוח הלאומי תביעה תביעה לדמי אבטלה - כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש תביעה מקוונת באתר. למידע על המסמכים שעליך לצרף לחץ כאן.​