האם אני צריך לשלם לביטוח הלאומי דמי ביטוח בתקופת החל"ת?


לא. בחודשיים הראשונים לחל"ת, המעסיק ממשיך לשלם את דמי הביטוח עבורך. אם תקופת החל"ת שלך נמשכת יותר מחודשיים, ואתה עדיין לא עובד ולא מקבל דמי אבטלה - עליך לשלם דמי ביטוח בשיעור המינימום - 177 ש"ח לחודש.​