האם החל"ת מסתיים בסוף אוגוסט באופן אוטומטי?


שים לב, הגעת לארכיון – המידע היה רלוונטי לתקופת משבר הקורונה.

לא, תקופת החל"ת לא מסתיימת באופן אוטומטי בסוף אוגוסט.
תמשיך לקבל דמי אבטלה עד ה-30.6.2021 אם עדיין תהיה מחוסר עבודה.

שים לב, עליך לדווח לנו באתר על כל שינוי כמו: סיום חל"ת/ פיטורין/התפטרות.